Důchod přes 100 tisíc? Pro většinu jen úsměvná představa, ne však pro dva Čechy

Věk pro odchod do důchodu neustále roste a tak se průměrná doba v důchodu snižuje. Mohou za to obecně lepší podmínky, díky nimž se prodlužuje doba dožití. Například od roku 2011 se doba v strávená v důchodu protáhla o celý rok.

Důchodové statistiky

V roce 2017 dosáhla průměrná délka starobního důchodu více jak 24 let. Liší se však podle pohlaví. Zatímco muži stráví v důchodu průměrně 19 let, ženy téměř 28 let. Od roku 1970 se průměrná doba strávená v důchodu zvýšila o 11 let.

Důchody však rostou pomalu a to dokonce pomaleji než mzdy. Od roku 1997 do roku 2017 stouply na 2,3 násobek. Průměrná částka vyplácených důchodů činí 11 850 korun. Výrazně vyšší důchody pak mají muži a to o více jak 2 tisíce korun.

Příjemné stáří

Nejvyšší částka vyplácena na důchodech překračuje hranici 100 tisíc korun. Pobírají ho dva lidé. Víme o nich jen to, že předtím měli velmi vysoké nadstandardní příjmy. Navíc se k tak vysokému důchodu nejspíše propracovali. Důchod totiž postupně roste nejen o roční valorizaci, ale také zde platí to, že tito lidé v důchodovém věku dále pracovali a důchod nějakou dobu nepobírali. Za každých 90 dnů se tak výdělečná činnost zvýšila o 1,5 procenta. Pokud člověk pracuje při pobírání důchodu, penze se sice také navýší, ale jen velmi místně o 0,4 procenta za 360 dní.

Dalších 32 lidí pak pobírá důchod mezi 50 až 80 tisíci ročně.