Naše země a svět financí

Svět financí to nejsou jen čísla a kravaty. Skrývá se za nimi také velké množství zajímavých příběhů. Pojďme se podívat na některé z nich.

Horní zákoník

Je přelom 13. a 14. století a král Václav II. zavádí mincovní reformu, na které se z velké části podílel i finanční odborník Gozzo z Orvieta. Do peněžního oběhu byly vydány pražské groše, které byly raženy v Kutné hoře. Na jejich líci byla zobrazena česká královský korunu a na druhé byl český dvouocasí lev. Od té doby se navíc zakázalo volnému oběhu neraženého stříbra v zemi.

V kutnohorské razírně pracovalo několik pregéřů, kteří ručně mince razily v jedné místnosti. Z bezpečnostních důvodů neměly oděvy s kapsami. Měli denní normu a nepovedené mince se přetavovaly a razily znovu. Jejich kladiva vážila několik kilo, a proto měli velkou sílu a také hluší. Za to však výborně placení. Na jejich práci se můžete zajít do Kutné hory podívat, určitě stojí za návštěvu.

Součástí této reformy byl i tzv horní zákoník, ve kterém byla stanovena pravidla pro těžbu a zpracování stříbra. Ten byl tak kvalitní, že stal základem pro analogické zákony v dalších evropských zemích a také pro zákony, které platily například v některých jihoamerických zemích do 19. století.

Dolar a tolar

Dolar používá dnes velké množství zemí. Málo kdo však ví, že název této měny vznikl u nás v Jáchymově. Stojí za tím podnikatelské aktivity rodu Šliků, kterým se dařilo na jejich panství v Krušných horách na začátku 16. století. Objevili zde totiž bohatá naleziště stříbra. A protože nesměli vyvážet stříbro, nechali si přímo v Jáchymově zřídit mincovnu.

Tolary však nebyly využívány k platbě u nás, ale vyvážely se jako obchodní mince do Lipska, kde dostaly název Thaler, tedy tolar. Mince byly tak kvalitní že se dostaly až za oceán, kde se jim říkalo dolary a ty zde také zůstaly.